Tổng đài taxi Mai Linh

Tổng đài taxi Mai Linh mỗi tỉnh mỗi khác. Đây sẽ là danh sách giúp bạn đi đâu cũng dễ dàng tìm số điện thoại taxi Mai Linh và sử dụng dịch vụ của Mai Linh. Chúc các bạn luôn vui vẻ qua mỗi chuyến đi cùng taxi Mai Linh!

 

Tổng đài taxi Mai Linh những thành phố lớn:

Số điện thoại Taxi Mai Linh Hà Nội: 0438 333333 – 043 8222666

Số điện thoại Taxi Mai Linh TP Hồ Chí Minh: 08 38 38 38 38

Điện thoại Taxi Mai Linh Đà Nẵng: 0511. 3565 656

Điện thoại Taxi Mai Linh Cần Thơ: 0710. 3656 565

Điện thoại Taxi Mai Linh Hải Phòng: 031. 3833 833

Danh sách tổng đài taxi Mai Linh
Danh sách tổng đài taxi Mai Linh

Tổng đài taxi Mai Linh các tỉnh khác:

Bắc Ninh
ĐT Taxi: 0241. 3895 895Quảng Ninh
ĐT Taxi: 033. 3628 628Hải Dương
ĐT Taxi: 0320. 3833 833Hải Phòng
ĐT Taxi: 031. 3833 833Thanh Hóa
ĐT Taxi: 037. 3757 575Nghệ An
ĐT Taxi: 038. 357 5757Hà Tĩnh
ĐT Taxi: 039 389 8989 – 039. 3722 722

Quảng Bình
ĐT Taxi: 052. 3858 585

Tp. Huế
ĐT Taxi: 054. 389 8989

Tp. Đà Nẵng
ĐT Taxi: 0511. 3565 656

Quảng Nam
ĐT Taxi: 0510. 392 9292

Quảng Ngãi
ĐT Taxi: 055. 3838 383 – 055. 363 6363

Bình Định
ĐT Taxi: 056. 3838 3838; 056. 546 666

Đồng Nai
ĐT Taxi: 061. 3838 3838Vũng Tàu
ĐT Taxi: 064. 3565 656TâyNinh
ĐT Taxi: 066. 3838 3838Tỉnh Long An
ĐT Taxi: 0723. 837 837TP. Cần Thơ
ĐT Taxi: 0710. 3656 565An Giang
ĐT Taxi: 0763. 838 3838Cà Mau
ĐT Taxi: 0780. 3787 878

Gia Lai
ĐT Taxi: 059. 3838 3838

Tỉnh Dak Lak
ĐT Taxi: 0500. 3819 819 – 0500.3838 3838

TP. Đà Lạt
ĐT Taxi: 063. 838 3838

Bình Dương
ĐT Taxi: 0650. 3838 3838

Nha Trang
ĐT Taxi: 058. 3838 3838

Bình Thuận
ĐT Taxi: 062. 383 838 – 0623. 898 989